Чернігівводоканал планує провести реконструкцію каналізаційного дюкеру через річку Стрижень | Події і коментарі

Чернігівводоканал планує провести реконструкцію каналізаційного дюкеру через річку Стрижень

Комунальним підприємством «Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради планується провести роботи з реконструкції каналізаційного дюкеру через річку Стрижень в районі каналізаційної насосної станції № 1 по вул. Пушкіна, 1а та вул. Олега Міхнюка в м. Чернігові.

Реконструкцію дюкеру передбачається виконати шляхом улаштування нового трубопроводу в дві лінії із поліетиленових труб марки ПЕ 100 діаметром 900 мм взамін стального, нормативний термін експлуатації якого скінчився. Даний об’єкт реконструкції відноситься до екологічно небезпечних об’єктів, згідно Постанови КМУ від 28.08.2013 р. № 808.

Технічні і технологічні дані: довжина дюкеру – 55 м в дві лінії із труб марки ПЕ 100 SDR 17 PN10 діаметром 900х53,3 мм ПРОТЕКТ, вхідна і вихідна камери із монолітного залізобетону, оглядові колодязі - 3 шт., з’єднувальні трубопроводи діаметром 800 та 1200 мм.

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: покращення технічного та екологічного стану існуючого самопливного каналізаційного колектору, покращення санітарно-епідеміологічних умов проживання населення в м. Чернігові.

Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних: майданчик проведення робіт з улаштування дюкеру – землі водного фонду;

- сировинних: немає потреби;

- енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): потреба в паливі для техніки, яка буде застосовуватись при реконструкції,

- водних: в період проведення будівельних робіт для питних потреб буде використовуватись привізна бутильована вода;

- трудових: забезпечення підрядною будівельною організацією.

Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації): використання існуючих під’їзних шляхів (вул. Пушкіна, Шевченка та Олега Міхнюка); використання спецавтотранспорту при будівництві – підрядної організації.

Екологічні та інші обмеження планової діяльності: у проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, а саме у відповідності до:

- Водного кодексу України (ст. 88)  -  прибережна захисна смуга р. Стрижень в місці реконструкції дюкеру встановлена «Проектом землеустрою щодо встановлення меж та розмірів прибережної захисної смуги вздовж р. Стрижень в адміністративних межах м. Чернігова» в 2010 році та затверджена дев’ятнадцятою сесією шостого скликання Чернігівської міської ради 30.03.2012 року;

- Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (ст. 17, 20) – Відшкодування шкоди, завданої рибному господарству внаслідок діяльності».

Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території забезпечується в процесі виконання реконструкції дюкеру та благоустрою прилеглої території.

Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

- клімат і мікроклімат: не впливає;

- повітряне середовище: при будівництві – викиди продуктів згорання при роботі екскаваторів та бульдозерів, максимальні концентрації яких не будуть перевищувати ГДК; при експлуатації – відсутні;

- водне середовище: при будівництві – тимчасове забруднення поверхневих вод в  р. Стрижень; при експлуатації – поліпшення якості поверхневих вод;

 - ґрунт: не впливає; проектом будуть передбачені заходи щодо збереження рослинного шару ґрунту в місцях його наявності;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: після проведення будівельних робіт, територія будівельного майданчика та укоси р. Стрижень вище рівня води засіваються багаторічними травами. Проектом передбачені компенсаційні заходи рибному господарству;

- навколишнє соціальне середовище (населення): покращення санітарно- побутових умов;

- навколишнє техногенне середовище: при будівництві та експлуатації – не впливає.

Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного захоронення: розроблений при реконструкції дюкеру мінеральний ґрунт та мінеральний ґрунт, який використовується для улаштування тимчасових дамб, після завершення будівельних робіт передбачається вивозити на полігон твердих побутових відходів для використання в якості ізолюючих шарів.

Обсяг виконання ОВНС: у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003.

Зауваження та пропозиції щодо  проведення робіт приймаються в Управлінні житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради за адресою м. Чернігів, вул. Реміснича, 19, (тел. 4-42-67).